Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.18 – Hỗ trợ kết xuất và kết nhập các phương án báo cáo quản trị Các phương án báo cáo quản trị mà được tùy chỉnh bởi người sử dụng, có thể được xuất ra và nhập vào báo cáo ở cơ sở dữ liệu khác. Theo đó, người sử dụng sẽ tiết kiệm...
Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

eBHXH phiên bản 1.3.1.2 cập nhật ngày 24/07/2021: – Thêm mới thủ tục 600f: Hỗ trợ NSDLĐ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ;- Thêm mới thủ tục 600g: Hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương;- Thêm mới...
Những điều cần biết về cổng từ an ninh

Những điều cần biết về cổng từ an ninh

Khi lắp một hệ thống cổng từ an ninh (EAS) nếu không nắm rõ nguyên lý hoạt động của cổng từ thì có thể mắc sai lầm gây lãng phí tiền bạc. Vì thế khi có ý định lắp cổng từ an ninh người dùng nên tìm hiểu một chút về cổng từ. 1. Sử dụng công nghệ tần số vô tuyến RF hay...