Giải pháp quản lý bán hàng lưu động giá dưới 2 triệu đồng

Giải pháp quản lý bán hàng lưu động giá dưới 2 triệu đồng

Bộ giải pháp bán hàng lưu động đơn giản và tiết kiệm sử dụng 1 máy in bill di động kết nối với app tính tiền sử dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Máy in bill di động sử dụng pin sạc kết nối trực tiếp đến phần mềm tính tiền sử dụng trên điện thoại hoặc máy tính...
Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.5 – Kết xuất và kết nhập dữ liệu Kết xuất dữ liệu ra tệp XML, với khả năng lọc theo kỳ và chọn loại đối tượng để kết xuất. Dữ liệu này có thể được kết nhập vào một cơ sở thông tin khác. Bạn có thể thực hiện điều này trong menu...
Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Ngày 22/07/2020, phiên bản 3.0.1.5: 1. Bổ sung mẫu hóa đơn PXK hàng gửi bán đại lý2. Bổ sung mẫu hóa đơn bán hàng dành cho khu phi thuế quan3. Cho phép gửi email đính kèm file hóa đơn4. Fix các lỗi tìm thấy. Để có thể gửi được email đính kèm file hóa đơn cần thực hiện...
Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

5Ngày 04/07/2020, phiên bản 1.3.0.20 Nâng cấp hệ thống giao dịch điện tử BHXH theo QĐ 505/2020 của BHXH Việt Nam, nội dung chỉnh sửa liên quan đến: – Tab Thông tin NLĐ, NTG- Tab Phụ lục TV HGĐ- Lưới kê khai các thủ tục- File mẫu nạp dữ liệu NLĐ, NTG- File mẫu...