Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.6 – Sản xuất nhiều công đoạn Quá trình sản xuất với nhiều công đoạn sản xuất.Trình tự các công đoạn được tính toán tự động, để đặt hàng thủ công, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Tính giá thành’....
Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Ngày 25/08/2020, phiên bản 1.3.0.22 – Cho phép đính kèm file pdf hoặc file ảnh đối với các thủ tục sau: 600, 601, 601a, 602, 603, 608, 609, 610. Dung lượng file đính kèm < 6MB- Điều chỉnh danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS)...
Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Ngày 22/07/2020, phiên bản 3.0.1.5: 1. Bổ sung mẫu hóa đơn PXK hàng gửi bán đại lý2. Bổ sung mẫu hóa đơn bán hàng dành cho khu phi thuế quan3. Cho phép gửi email đính kèm file hóa đơn4. Fix các lỗi tìm thấy. Để có thể gửi được email đính kèm file hóa đơn cần thực hiện...