Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.11 – Cải tiến cách đặt giá sản phẩm • Điền giá theo nhóm sản phẩm, loại hàng hóa và chứng từ, theo mức giá.• Thay đổi giá theo %, làm tròn.• Đặt giá theo mặt hàng. Để kích hoạt điều này, hãy chuyển đến menu ‘Thiết lập các tham...
Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Ngày 01/10/2020, phiên bản 3.0.1.7: 1. Thay đổi cấu trúc XML hóa đơn mới đáp ứng theo Kế hoạch số 19/KH-CT của Cục thuế HCM: – Đối với các đơn vị thuộc địa bàn TP.HCM, tại thông tin đơn vị có thêm cấu hình về Định dạng XML hóa đơn sẽ sử dụng: + Các đơn vị hiện...
Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Ngày 25/08/2020, phiên bản 1.3.0.22 – Cho phép đính kèm file pdf hoặc file ảnh đối với các thủ tục sau: 600, 601, 601a, 602, 603, 608, 609, 610. Dung lượng file đính kèm < 6MB- Điều chỉnh danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS)...