1C:Retail

1C:Retail là phần mềm quản lý bán buôn và bán lẻ, hỗ trợ doanh chủ kiểm soát toàn bộ quy trình hoạt động của chuỗi cửa hàng và từng điểm bán lẻ

Quản lý doanh thu

Theo dõi và kiểm soát doanh thu chi tiết từng hóa đơn, từng thu ngân, từng mặt hàng… theo thời gian thực. Chống thất thoát và gian lận.

Quản lý tồn kho

Quản lý nhập xuất tồn chi tiết trên từng kho, theo dõi điều chuyển hàng hóa giữa các kho. Quản lý hàng hóa theo seri (đích danh), theo lô và theo date.

Quản lý marketing

Tự động thực thi các chương trình khuyến mãi đa dạng theo mặt hàng, theo thời gian… hoặc kết hợp cả hai. Quản lý và tích điểm thẻ thành viên.

1C:Accounting

1C:Accounting là phần mềm kế toán có đầy đủ các phần hành kế toán cần thiết, phù hợp với nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác nhau từ sản xuất đến dịch vụ

Hàng tồn kho

Tự động tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân và nhập trước xuất trước. Kế toán số lượng và giá trị trên từng kho tiêng biệt.

Mua và bán hàng

Tự động hạch toán các nghiệp vụ mua hàng & chi phí mua hàng, bán hàng & chi phí bán hàng, nhận hàng bán bị trả lại & trả lại hàng cho người bán.

Công nợ

Theo dõi công nợ mua vào, bán ra chi tiết theo từng hợp đồng, từng hóa đơn. Tự động đối trừ các khoản nhận trước, các khoản trả trước.

Hóa đơn điện tử EFY-iHOADON

EFY-iHOADON là phần mềm hóa đơn điện tử hiện đại, giao dịch trực tuyến giữa người mua và người bán, sử dụng đơn giản và an toàn, thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy

Triển khai nhanh

Có nhiều mẫu thiết kế sẵn để chọn lựa, triển khai trong vòng 24 giờ, có hóa đơn sử dụng ngay. Lập và gửi hóa đơn cho khách hàng qua internet.

An toàn

Không lo mất, cháy, hỏng như hóa đơn giấy. Được lưu trữ trên hệ thống bảo mật an toàn suốt 10 năm. Chống hóa đơn giả.

Tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí giao nhận hóa đơn cho khách hàng ở xa, tiết kiệm chi phí lưu trữ, tiết kiệm thời gian lập hóa đơn thủ công.

BHXH điện tử

Bảo hiểm xã hội điện tử là phần mềm hỗ trợ kê khai và nộp hồ sơ BHXH trực tuyến, quản lý quá trình tham gia BHXH của người lao động trực tiếp trên phần mềm

Trực tuyến

Kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm với biểu mẫu tự sinh theo đúng tình huống, theo dõi và kiểm tra kết quả trực tiếp ngay trên phần mềm.

Quản lý lao động

Phân tách dữ liệu lao động theo danh sách đang tham gia BHXH, lao động nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ không lương…

Dễ tra cứu

Hỗ trợ tải Thông báo kết quả đóng BHXH hàng tháng để đối chiếu kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm và các khoản phạt phát sinh.

Chữ ký số

Chữ ký số là phần mềm quản lý cặp khóa chứa thông tin định danh, thay thế cho ký & đóng dấu kiểu truyền thống, sử dụng trên các tài liệu số trong các giao dịch trực tuyến

Toàn vẹn

Tài liệu sau khi được ký số thì không thể bị sửa đổi, nếu nội dung tài liệu bị thay đổi thì thông tin ký số sẽ lập tức mất hiệu lực.

Không thể phủ nhận

Tài liệu đã được ký số có giá trị pháp lý theo luật định, khi xảy ra tranh chấp các bên có thể sử dụng tài liệu ký số để làm bằng chứng giải quyết.

Xác định nguồn gốc

Có thể kiểm tra được tài liệu ký số để xác định nguồn gốc người ký bằng cách sử dụng khóa công khai giải mã và đối chiếu hàm băm.