Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Ngày 25/08/2020, phiên bản 1.3.0.22 – Cho phép đính kèm file pdf hoặc file ảnh đối với các thủ tục sau: 600, 601, 601a, 602, 603, 608, 609, 610. Dung lượng file đính kèm < 6MB- Điều chỉnh danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-TS)...