Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.19 – Cập nhật thay đổi tỷ lệ trích Bảo hiểm thất nghiệp – Bổ sung Tiền tệ trong chứng từ Đặt giá – Cải tiến phân hệ Tính giá thành • Bổ sung phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung: theo chi phí Nguyên vật liệu trực...