Điểm mới trong phiên bản 2.2.19

– Cập nhật thay đổi tỷ lệ trích Bảo hiểm thất nghiệp

– Bổ sung Tiền tệ trong chứng từ Đặt giá

– Cải tiến phân hệ Tính giá thành

• Bổ sung phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung: theo chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp và theo chi phí Nhân công trực tiếp.
• Giá trị vật tư/ phế liệu thu hồi được xác định trong chứng từ Nhập kho thành phẩm, không điều chỉnh lại.

– Sửa đổi cơ chế trong chứng từ Kiểm kê hàng tồn kho

Khi áp dụng phương pháp tính giá xuất kho Bình quân gia quyền, giá trị hàng tồn kho sẽ được tính toán, điều chỉnh tại chứng từ Đóng tháng (xác định kết quả kinh doanh).

– Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn (Mẫu 01/TNDN)

– Cải tiến các báo cáo

– Cải tiến các biểu mẫu kết nhập từ excel

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.18

– Hỗ trợ kết xuất và kết nhập các phương án báo cáo quản trị

Các phương án báo cáo quản trị mà được tùy chỉnh bởi người sử dụng, có thể được xuất ra và nhập vào báo cáo ở cơ sở dữ liệu khác. Theo đó, người sử dụng sẽ tiết kiệm được thời gian chỉnh các phương án báo cáo giống nhau tại các cơ sở dữ liệu khác nhau. Để sử dụng, vào phân hệ Thiết lập – Thiết lập tham số kế toán – Tiện ích – Kết xuất phương án báo cáo vào tệp/ Kết nhập phương án báo cáo vào tệp

– Cải tiến các báo cáo

• Tùy chỉnh báo cáo có thể được lưu và khôi phục đối với những báo cáo/ sổ sách kế toán theo quy định (Sổ chi tiết tài khoản, sổ quỹ…) Người sử dụng có thể thao tác trong báo cáo: Hơn nữa – Tùy chỉnh tự tạo;
• Nghiệp vụ mua hàng/ bán hàng thanh toán tiền trực tiếp có thể gom các dòng nội dung giống nhau trong các sổ Sổ chi tiết tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng.

– Cải tiến biểu mẫu Kết nhập từ excel

• Bổ sung thêm bộ kết nhập danh mục từ excel: Dạng thu nhập và chi phí; Ngân hàng;
• Bổ sung thêm các cột chi tiết khoản mục trong biểu mẫu kết nhập từ excel chứng từ Hóa đơn mua hàng;
• Bổ sung thêm cột chiết khấu trong biểu mẫu kết nhập từ excel chứng từ Hóa đơn bán hàng.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.17

– Thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, tỷ lệ đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giảm từ 0.5% xuống 0% bắt đầu từ 01/07/2021 đến 30/06/2022.

– Cải tiến các báo cáo

Có thể mở được nhiều thẻ báo cáo chi tiết từ báo cáo tổng hợp.

– Cải tiến giao diện làm việc quầy thu ngân – Bán lẻ

• Cho phép nhận hàng bán trả lại ở các quầy thu ngân khác nhau trong cùng hệ thống,
• Cho phép nhận trả lại một phần hàng hóa,
• Không hiển thị những phiếu bán hàng đã nhận trả lại.

– Cải tiến bộ xử lý tìm kiếm và thay thế phần tử trùng lặp

Cho phép người sử dụng có thể lựa chọn thủ công các đối tượng trùng lặp mà không theo bất cứ quy tắc tìm kiếm tự động nào.

– Các cải tiến khác

• Bổ sung thêm tài khoản được chọn trong các mục Tài khoản chi phí, Tài khoản giá vốn, Tài khoản thu nhập,
• Cho phép tạo Nhập kho thành phẩm dựa trên Hóa đơn bán hàng với Bảng chi tiết nguyên vật liệu mặc định,
• Bổ sung thêm cột Mô tả trong tệp kết nhập Đơn hàng bán từ excel.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.16

– Thiết lập kỳ kê khai thuế GTGT

Kỳ kê khai thuế GTGT được thiết lập theo Tháng hoặc theo Quý.
Để thực hiện điều này, hãy sử dụng menu “Thiết lập – Chính – Thuế GTGT”.

– Khấu trừ khoản ứng trước trong chứng từ Trả lại hàng cho nhà cung cấp

Tự động khấu trừ khoản ứng trước. Để tùy chỉnh khấu trừ thủ công, hãy mở chứng từ và chọn chứng từ ứng trước.

– Thêm các kiểu mục tin, thông tin bổ sung mới

Bộ phận, Kho bãi, Hợp đồng, Vụ việc, Khoản mục thu nhập và chi phí.

– Báo cáo “Công nợ phải thu theo thời hạn”

Báo cáo mới “Công nợ phải thu theo thời hạn” hỗ trợ người sử dụng theo dõi tuổi nợ của các khoản phải thu, chi tiết theo chứng từ.
Bạn có thể tìm báo cáo này trên phân hệ “Bán hàng”. Báo cáo chỉ khả dụng khi tiến hành “Hạch toán các khoản phải thu theo hợp đồng và chứng từ”.

– Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

Giao dịch thủ công

– Các cải tiến khác

• Tính năng tạo nhóm đối với Bộ phận, Mặt hàng có giá trị thấp, nhanh hỏng, Tài sản cố định
• Tắt kiểm tra Họ tên đối với cá nhân
• Đơn giản hóa việc xóa chứng từ thu/ chi trong thanh toán trực tiếp

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.15

– Theo dõi Tài sản cố định đi thuê tài chính

Tài sản cố định cho thuê tài chính được phản ánh đầy đủ từ thời điểm ghi nhận đến khi chuyển đổi thành tài sản cố định của doanh nghiệp.

– Đặt bảng giá cho dịch vụ

Để thực hiện đặt bảng giá cho dịch vụ, vào Bán hàng/ Đặt giá.

– Tách giao dịch kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết chuyển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được chia tách thành hai giao dịch: Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm và Tính toán lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

– Bổ sung trường thông tin Ngày nhận tờ khai hải quan trong chứng từ Hóa đơn mua hàng – nhập khẩu

Ngày nhận tờ khai hải quan ảnh hưởng đến ngày ghi nhận bút toán thuế GTGT hàng nhập khẩu và ngày kê khai trên bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào.

– Quản lý khấu trừ công nợ ứng trước trong hai chứng từ Phiếu chi và Chi tiền từ tài khoản ngân hàng

Hộp kiểm tự động khấu trừ ứng trước được chọn mặc định trong chứng từ Chi tiền
Trường hợp người sử dụng không muốn chương trình đối trừ tự động, bỏ tích chọn tại hộp kiểm, sau đó chỉ ra chứng từ muốn đối trừ bằng cách thủ công.

– Cải tiến các báo cáo

• Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ và Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ và hàng hóa có thể hiển thị chi tiết theo từng hợp đồng hoặc từng đối tác, phụ thuộc vào tùy chọn hiển thị của người sử dụng
• Báo cáo bán hàng theo khách hàng chi tiết: bổ sung thêm cột “Đơn giá trước chiết khấu”

– Các cải tiến khác

• Exchange rates from currency card are filled automatically in documents.Tỷ giá hối đoái được điền tự động trong các chứng từ
• Bổ sung thêm thông tin kết nhập về đơn hàng của khách và Hợp đồng trong biểu mẫu kết nhập hóa đơn bán hàng từ excel

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.14

– Cơ chế xuất âm đối với tài khoản ngoại bảng

Hệ thống cho phép thiết lập xuất âm riêng đối với các tài khoản ngoại bảng.
Để thực hiện, vào “Thiết lập – Thiết lập tham số kế toán – Hàng tồn kho”.

– Cải tiến các báo cáo

• Người sử dụng có thể tự đặt Tiêu đề cho báo cáo. Để thực hiện, truy cập vào Tùy chỉnh – thẻ Trang trí trên báo cáo.
• Người sử dụng có thể tự đặt Tiêu đề cho các chỉ tiêu trong báo cáo. Để thực hiện, truy cập vào Tùy chỉnh – thẻ Trường và kích chuột phải vào chỉ tiêu cần sửa tên.
• Bổ sung thêm tính năng trình bày báo cáo gom nhóm theo kỳ (tháng, quý , năm, tuần…) cho hai báo cáo “Báo cáo bán hàng” và “Báo cáo mua hàng”.
• Bổ sung thêm hộp kiểm cho phép xuất hiện hoặc ẩn đi hai trường thông tin về số hóa đơn và ngày hóa đơn trong hai báo cáo “Báo cáo công nợ theo chứng từ” và “Báo cáo công nợ theo chứng từ và hàng hóa”.
• Trong báo cáo “Bán hàng ký gửi”, thay đổi cách lấy số liệu của các cột liên quan đến hàng hóa chuyển giao ký gửi.
• Báo cáo biến động hàng tồn kho cho phép hiển thị thêm cột đơn giá.

– Các cải tiến khác

• Cập nhật Tờ khai thuế GTGT theo HTKK phiên bản mới.
• Thêm cột Mô tả mặt hàng trong mẫu in Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho và trong tệp Kết nhập Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn bán hàng từ excel.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.13

– Tách dữ liệu kế toán

Chuẩn bị số dư theo kỳ đã chọn và nhập số dư này vào cơ sở dữ liệu mới.
Để chuẩn bị tách dữ liệu, hãy chuyển đến menu ‘Cài đặt – Đóng gói cơ sở dữ liệu’. Để khôi phục dữ liệu, hãy nhấp vào siêu liên kết trong biểu mẫu cài đặt ban đầu hoặc chuyển đến menu “Thiết lập – Tiện ích”.

– Cải tiến cách đặt giá sản phẩm

Cho phép đặt giá bao gồm hoặc không bao gồm thuế GTGT.
Việc cài đặt được thực hiện trong danh mục Dạng giá.

– Kế toán seri, lô, hạn sử dụng trong bán hàng ký gửi

Cài đặt sử dụng lô cho từng loại sản phẩm.
Để bật lô, hãy chuyển đến menu “Thiết lập- Hàng tồn kho”.

– Cải tiến các báo cáo

• Báo cáo tài chính có thể được tạo trong khoảng thời gian hơn 1 năm (trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập có thời gian ngắn hơn 3 tháng)
• Người lập trong phần chữ ký có thể được thay đổi cho mỗi báo cáo.

– Các cải tiến khác

• Thuế suất thuế GTGT 5% và 10% có thể được sử dụng cho các chứng từ bằng ngoại tệ.
• Các trường mới “Tổng số lượng” và “Địa chỉ kho hàng” được thêm vào mẫu in “Phiếu điều chuyển hàng hóa (nội bộ)”.

– Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

• Đơn hàng bán
• Lô hàng

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.12

– Cải thiện cơ chế điều khoản thanh toán

• Có thể chỉ định dạng điều khoản thanh toán mới: Thanh toán vào ngày cố định của tháng hiện tại, tháng tiếp theo hoặc bất kỳ tháng nào khác.
• “Ngày đến hạn” được thêm vào cho tất cả các chứng từ nào có chứa hợp đồng.

– Cải tiến các báo cáo

• Báo cáo “”Phân tích tài khoản”” có thể xem chi tiết phát sinh bằng cách nhấp vào giá trị cần xem.
• Báo cáo phân bổ chi phí cho giá thành sản xuất cho thấy sự phân bổ tiền chi phí sản xuất dở dang cho tháng hiện tại.

– Cải thiện giao diện

• Chứng từ “Thanh lý tài sản cố định” có thể phản ánh số tiền đã bao gồm thuế GTGT
• Các dòng tổng cộng đã được thêm vào chứng từ tài sản cố định và Chi phí trả trước
• Mẫu in mới “”Phiếu xuất kho nội bộ “” sử dụng cho các chứng từ xuất kho hàng hóa
• Cho phép nhập mặt hàng có giá bằng 0 trong chứng từ Nhập số dư đầu kỳ

– Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

• Kết nhập chứng từ Đơn hàng bán
• Kết nhập lô hàng

– Điền dữ liệu theo MST (chế độ thử nghiệm)

Chỉ có sẵn trong phiên bản đám mây cho các đối tác và cho công ty hiện tại (Cài đặt – Thông tin doanh nghiệp).
Để sử dụng nó, hãy nhấp vào nút “Điền theo MST” bên cạnh trường MST.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.11

– Cải tiến cách đặt giá sản phẩm

• Điền giá theo nhóm sản phẩm, loại hàng hóa và chứng từ, theo mức giá.
• Thay đổi giá theo %, làm tròn.
• Đặt giá theo mặt hàng.

Để kích hoạt điều này, hãy chuyển đến menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Bán hàng’

– In nhãn giá và thẻ giá

Để sử dụng tính năng này, hãy chuyển đến menu ‘Bán hàng – In nhãn giá và In thẻ giá’ hoặc sử dụng lệnh ‘In’ trong Hóa đơn mua hàng hoặc chứng từ Đặt giá.

– Cải tiến hoạt động Marketing

Điều kiện mới ‘Sản phẩm trong danh sách’ có thể được sử dụng để đặt chiết khấu cho dòng.

– Bổ sung bộ kết nhập dữ liệu từ Excel

• Đơn vị mua, bán và báo cáo mặc định cho nhóm đơn vị tính
• Mã vạch cho sản phẩm

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.10

– Quản lý sản phẩm, hàng hóa theo lô, hạn sử dụng

Bổ sung tính năng quản lý sản phẩm, hàng hóa theo lô, hạn sử dụng.
Tính năng lô, hạn sử dụng được quy định theo từng Vụ việc.
Để bật tính năng này, vào Thiết lập các tham số kế toán – Hàng tồn kho.

– Cải thiện giao diện

Bổ sung thêm mẫu in Phiếu xuất kho nội bộ thể hiện giá xuất kho (giá vốn) của mặt hàng.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.9

– Theo dõi công nợ phải trả theo hợp đồng và chứng từ

Để thiết lập, chuyển đến menu “Thiết lập các tham số kế toán – Mua hàng”.

– Tính thuế TNDN

Tự động tính thuế TNDN hàng tháng bằng cách sử dụng các dạng Thu nhập chịu thuế và Chi phí chịu thuế.
Để kích hoạt tính năng này, hãy đặt cờ ‘Tính thuế TNDN’ trong chứng từ Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh).
Có thể thay đổi thuế suất thuế TNDN (20% theo mặc định) trong menu ‘Thiết lập – Thiết lập chung’.

– Cải tiến các báo cáo

Báo cáo mới ”Phân tích khoản mục”” hiển thị số dư và phát sinh theo khoản mục đã chọn.
• Trong báo cáo, dữ liệu có thể được nhóm theo nguồn (số tiền, số lượng).

– Một công cụ mới để nhập dữ liệu từ Excel

• Chi phí trả trước. Có thể tìm thấy trong menu “”Thiết lập – Công cụ – Nhập dữ liệu từ tệp.
• Dữ liệu kiểm kê. Có thể tìm thấy trong biểu mẫu chứng từ, phía trên phần bảng.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.8

– Giao diện sử dụng dành cho đối tượng không phải kế toán

Tính năng kế toán có thể bị tắt cho toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc chỉ cho một số người dùng.
Để thiết lập, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Cài đặt chung’.

– Theo dõi công nợ phải thu theo hợp đồng và chứng từ hạch toán

Để thiết lập, chuyển đến “Thiết lập các tham số kế toán- Bán hàng”

– Tự động tính giá vốn và lợi nhuận

Chỉ áp dụng cho phương pháp tính giá hàng tồn kho bình quân gia quyền.
Không thể sử dụng với Sản xuất và nhiều tiền tệ.
Để bật tính năng này, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Cài đặt chung’.

– Ghi giảm CCDC tại kho

Bạn có thể tìm thấy tính năng này trong phần hành “Tài sản cố định-CCDC và Chi phí trả trước”

– Cải tiến phần hành Bán lẻ

• Cải tiến giao diện quầy thu ngân.
• SKU hoặc mã hàng có thể được hiển thị trong quầy thu ngân. Để bật tính năng này, hãy chuyển tới ‘Thiết lập tham số kế toán – Bán lẻ’.
• Thiết lập dạng giá cho quầy thu ngân.

– Chỉnh mẫu in Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

Tất cả dạng mặt hàng (hàng hóa và dịch vụ) được hiển thị trong mẫu in ‘Phiếu xuất, nhập’.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.7

– Hạch toán doanh thu chưa thực hiện

“Thiết lập quy tắc phân bổ doanh thu chưa thực hiện: ngày bắt đầu, số tháng phân bổ và tài khoản doanh thu phân bổ.
Bút toán phân bổ doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận trong chứng từ kết chuyển cuối kỳ.
Bạn có thể kích hoạt tính năng này trong menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Bán hàng’.”

– Thiết lập nhanh

“Giao diện thiết lập ban đầu được thay đổi, giúp người dùng có thể tùy chỉnh nhanh một số tham số và phân hệ.
Tự động mở sau lần khởi chạy đầu tiên của chương trình.
Bạn cũng có thể tìm thấy điều này trong menu ‘Thiết lập – Bắt đầu công việc’.”

– Cải tiến các báo cáo

Phát sinh theo tài khoản Nợ 111 (112) / Có 111 (112) được loại trừ khỏi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Kết nhập dữ liệu từ Excel

“Bổ sung thêm form kết nhập danh mục Vụ Việc từ excel
Bạn có thể tìm thấy nó trong menu “”Thiết lập – Công cụ – Nhập dữ liệu từ tệp””.”

– Cải thiện giao diện

Phiếu chuyển hàng hóa có dạng ‘Điều chuyển nguyên vật liệu gia công’ được chia thành 2 loại ‘Xuất nguyên vật liệu nhận gia công vào sản xuất’ và ‘Xuất nguyên vật liệu đi gia công’

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.6

– Sản xuất nhiều công đoạn

Quá trình sản xuất với nhiều công đoạn sản xuất.
Trình tự các công đoạn được tính toán tự động, để đặt hàng thủ công, hãy vào menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Tính giá thành’.

– Bao bì luân chuyển

Kế toán bao bì luân chuyển người nhận và người gửi.
Để kích hoạt điều này, hãy sử dụng menu ‘Thiết lập các tham số kế toán – Mua hàng’ cho người nhận và ‘Thiết lập các tham số kế toán – Bán hàng’ cho người gửi.

– Tỷ lệ bảo hiểm và thay đổi số tiền giảm trừ gia cảnh

• Tỷ lệ bảo hiểm thay đổi thành 0% từ ngày 01/01/2020
• Giảm trừ gia cảnh cá nhân thay đổi thành 11.000.000 VND kể từ ngày 01/07/2020
• Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc thay đổi thành 4.400.000 VND kể từ ngày 01/07/2020

– Cải tiến các báo cáo

• Báo cáo mới ‘Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ’ và ‘Báo cáo chi tiết công nợ theo chứng từ và hàng hóa’ hiển thị thông tin chi tiết về các khoản phải trả và phải thu theo từng chứng từ.
• Giao diện có điều kiện cho các báo cáo – có thể thiết lập cỡ chữ, màu nền, vị trí tổng số. Bạn có thể tìm thấy điều này khi nhấp vào nút ‘Thiết lập’ trong biểu mẫu báo cáo.
• Hồ sơ chứng từ thuế và chứng từ hóa đơn được nhóm thành 1 hàng trong báo cáo ‘Sổ quỹ’.
• ‘Báo cáo tổng hợp’ mới hiển thị dữ liệu từ các loại đối tượng.
• Bộ lọc đã được mở rộng trong tất cả các báo cáo.

– Bán công trình xây dựng cơ bản dở dang

Có thể bán công trình xây dựng cơ bản dở dang từ TK 2411.
Để sử dụng, hãy tạo một chứng từ Hóa đơn bán hàng mới và chọn tài khoản 2411 trong phần bảng.

– Cải thiện giao diện

• Tài khoản 333 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước) có thể được chọn trong các chứng từ tiếp nhận.
• Các tài khoản 3387 và 711 có thể được chọn trong phần bảng của Hóa đơn bán hàng.
• Có thể chọn TK 154 trong chứng từ Mua sắm TSCĐ.
• Chứng từ điều chuyển hàng tồn kho có thể được tạo trên cơ sở Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn bán hàng và Chứng từ sản xuất.
• Việc kết chuyển chứng từ cuối kỳ đã được tối ưu hóa.
• Một mẫu in mới “Phiếu tính tiền” đã được thêm vào chứng từ Hóa đơn bán hàng.

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.5

– Kết xuất và kết nhập dữ liệu

Kết xuất dữ liệu ra tệp XML, với khả năng lọc theo kỳ và chọn loại đối tượng để kết xuất.
Dữ liệu này có thể được kết nhập vào một cơ sở thông tin khác.
Bạn có thể thực hiện điều này trong menu ‘Thiết lập – Kết xuất dữ liệu vào tệp XML/ Kết nhập dữ liệu từ tệp XML’.

– Thay đổi trạng thái trích khấu hao tài sản cố định

Trạng thái khấu hao tài sản cố định có thể thay đổi, dừng trích hoặc trích lại sau một thời gian.
Để sử dụng tính năng này, hãy tạo chứng từ ‘Nâng cấp tài sản cố định”/ thẻ Tham số khấu hao.

–  Cải tiến các báo cáo

Khả năng chọn bố cục với khoảng cách dòng tiêu chuẩn hoặc dãn dòng. Để chọn, nhấp vào nút “Tùy chỉnh” trong
biểu mẫu báo cáo.
Cài đặt mới ‘Hiển thị’, đặt tỷ lệ xem (trung bình hoặc lớn) của kết quả báo cáo. Bạn có thể tìm và chọn nó trong mẫu
báo cáo.
Sửa đổi bổ sung các trường lọc đối tượng đối với tất cả các báo cáo hiện có trong chương trình.

– Cải thiện giao diện

Thêm chức năng chiết khấu định kỳ cho các chứng từ “Hóa đơn bán hàng” không phụ thuộc vào chức năng “Hạch
toán chiết khấu thủ công”.
Giá cuối cùng từ “Bảng giá” được hiển thị và có thể thay đổi trong Danh mục hàng hóa.

– Cải thiện mẫu in

Bổ sung thêm trường “Diễn giải” vào mẫu in chứng từ Báo giá

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.4

– Cập nhật tự động

Tự động cập nhật phiên bản mới dành cho khách hàng sử dụng bộ cài đặt tại máy tính
Thông tin về việc cập nhật sẽ được gửi vào email của quý khách hàng

– Chiết khấu mua hàng

Hỗ trợ hạch toán nghiệp vụ chiết khấu theo kỳ đối với nhà cung cấp (chiết khấu theo số lượng, chiết khấu tháng, quý…)
Để hạch toán, vui lòng sử dụng phần bảng “Chiết khấu” trong chứng từ “Hóa đơn mua hàng”

–  Nghiệp vụ tạm ứng bằng ngoại tệ

Cho phép người sử dụng tạo giấy thanh toán tiền tạm ứng bằng ngoại tệ
Tài khoản 141 được chia thành 1411 (VND) và 1412 (ngoại tệ)

– Cải tiến các báo cáo

Báo cáo mới “Bảng kê doanh thu bán lẻ theo dạng thanh toán” và “Doanh thu bán lẻ theo phiếu tính tiền”
Thêm trường mới “Vụ việc” trong báo cáo Bán hàng theo khách hàng
Các dòng có thuế GTGT được nhóm lại với nhau bằng các dòng theo chứng từ gốc trong báo cáo bán hàng theo khách hàng

– Tìm kiếm theo mã vạch cho các chứng từ mới

Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ
Đơn hàng của khách
Phiếu chuyển hàng hóa

– Cải thiện giao diện

Tìm kiếm đối tác theo MST trong tất cả các chứng từ
Trường “Đơn giá trung bình hiện tại” trong danh mục mặt hàng được tính toán lại theo giá nhập trung bình
Kiểm soát số dư hàng hóa và tiền mặt có thể bị vô hiệu hóa trong chứng từ “Đóng tháng (Xác định kết quả kinh doanh)”
Số tiền thuế GTGT đã được thêm vào mẫu in của Phiếu xuất kho (02VT)

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.3

– Quầy thu ngân

Giao diện thu ngân mới bao gồm các tính năng sau:
• Tạo phiếu tính tiền (bao gồm cả tính toán chiết khấu tự động)
• Tạo phiếu trả lại (theo cơ sở hoặc độc lập)
• Thanh toán theo đơn đặt hàng (bao gồm hỗ trợ trả trước)
• Phiếu hoãn lại
• Báo cáo tạm thời thu ngân (báo cáo X)
• Rút tiền mặt từ quầy thu ngân (báo cáo Z)
• Hồ sơ người dùng mới “Nhân viên thu ngân”
Để sử dụng tính năng này, hãy tích vào hộp kiểm “Sử dụng bán lẻ” trong menu “Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ”

– Hạch toán phế liệu thu hồi

Tự động hạch toán phế liệu thu hồi khi tính giá thành thành phẩm
Sử dụng phần bảng “Phế liệu thu hồi” trong chứng từ “Nhập kho thành phẩm”

– Các tiện ích mới để kết nhập số dư đầu kỳ từ Excel

Nguyên vật liệu chuyển gia công (tài khoản1522)
Nguyên vật liệu gia công (tài khoản 0021 và 0022)
Bạn có thể tìm thấy trong menu “Kế toán – Nhập số dư đầu kỳ”

– Cải thiện giao diện

Trong chứng từ “Hóa đơn mua hàng” có thể chọn tài khoản 341, 635, 138
Độ dài của tên đã được tăng cho các danh mục sau: Tài khoản ngân hàng, Hợp đồng, Bộ phận, Kho bãi

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.2

– Quét mã vạch

Bổ sung thêm theo dõi mã vạch mặt hàng và cho phép quét mã vạch mặt hàng trong chứng từ Bán hàng
Để kết nối máy quét mã vạch với phần mềm, vào “Thiết lập – Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ – Thiết bị kết nối”

– Bút toán định khoản chiết khấu trong chứng từ bán hàng

Thay đổi cơ chế định khoản bút toán chiết khấu trong chứng từ bán hàng
Trường hợp trong chứng từ có thực hiện chiết khấu kèm với bán hàng, doanh thu ghi nhận sẽ là doanh thu sau chiết khấu. Bút toán ghi nhận chiết khấu không được phản ánh riêng theo quy định về hạch toán kế toán

– Cải tiến báo cáo

Thưc hiện gom nhóm các bút toán hạch toán giống nhau trong cùng một chứng từ khi hiển thị trên sổ Tiền mặt, Tiền gửi, sổ kế toán chi tiết
Để hiện thị như trên, không tích vào “Hiển thị chi tiết diễn giải” trong Tùy chỉnh báo cáo

– Cải thiện giao diện

Bổ sung thêm người nộp trong Phiếu thu
Bổ sung thêm trường Người nhận trong chứng từ Chi tiền từ tài khoản ngân hàng
Báo cáo “Số tồn thực tế theo kho bãi”, cột mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự chữ cái

– Sửa các lỗi tìm thấy

————————-

Điểm mới trong phiên bản 2.2.1

– Hạch toán bán lẻ

Tạo phiếu tính tiền cho hoạt động bán lẻ
Xây dựng các chương trình chiết khấu bán hàng tự động (chiết khấu phần trăm, chiết khấu số tiền theo dòng hoặc trên hóa đơn, quà tặng) với các điều kiện hưởng chiết khấu linh hoạt
Lập hóa đơn GTGT cho hàng bán lẻ của khách không lấy hóa đơn trong ngày

Bạn có thể kích hoạt chức năng này trong menu “Thiết lập các tham số kế toán – Bán lẻ”

Các kế hoạch tiếp theo:

Thiết bị được kết nối (máy quét mã vạch, màn hình khách hàng, máy in nhãn)
Nơi làm việc của nhân viên thu ngân

– Các tiện ích mới để kết nhập số dư đầu kỳ từ Excel

Số dư đầu kỳ Tài sản cố định
Số dư đầu kỳ Chi phí trả trước

Bạn có thể tìm thấy mục này trong menu “Kế toán – Nhập số dư đầu kỳ”

– Thay đổi chứng từ đóng tháng

Giá trị của sai số làm tròn khi tính chi phí được phân phối tỷ lệ thuận với tất cả các tài khoản chi phí được sử dụng trong tháng hiện tại
Kế toán đối tượng xây dựng cơ bản
Trên các tài khoản xây dựng cơ bản dở dang 241 có thể phản ánh cả chi phí xây dựng tài sản cố định và chuyển tài sản cố định sang vận hành

– Cải thiện giao diện

Hiển thị địa chỉ và điện thoại của đối tác (khách hàng, nhà cung cấp) trên giao diện danh mục
Sửa tên tài khoản theo đúng quy định kế toán (211, 228)

– Sửa các lỗi tìm thấy