Ngày 22/07/2020, phiên bản 3.0.1.5:

1. Bổ sung mẫu hóa đơn PXK hàng gửi bán đại lý
2. Bổ sung mẫu hóa đơn bán hàng dành cho khu phi thuế quan
3. Cho phép gửi email đính kèm file hóa đơn
4. Fix các lỗi tìm thấy.

Để có thể gửi được email đính kèm file hóa đơn cần thực hiện như sau:
– Tại tham số hệ thống -> Cấu hình Email -> Tích chọn vào cấu hình “Email gửi hóa đơn có đính kèm file hóa đơn”
– Khi gửi email hóa đơn cho khách hàng, trong email sẽ đính kèm tệp .zip gồm file hóa đơn định dạng PDF và XML

————————————————————

Ngày 28/04/2020, phiên bản 3.0.1.4

– Bổ sung chức năng xuất hóa đơn cho khối trường học
– Fix trường hợp xuất hóa đơn mất đơn vị tính đối với đơn vị tích hợp.

————————————————————

Ngày 14/03/2020, phiên bản 3.0.1.3

– Bổ sung thêm nội dung Bên mua hàng tự động nhận hóa đơn khi bên bán  xuất hóa đơn cùng hệ thống iHOADON.
– Bổ sung nghiệp vụ xử lý hóa đơn cho Hình thức kê khai trực tiếp (Hóa đơn bán hàng)
– Bổ sung chức năng chọn Hóa đơn Chờ ký cho nghiệp vụ Điều chỉnh hóa đơn
– Tạo tài khoản trên trang quản trị: Gộp chung Số tài khoản + Tên ngân hàng vào 1 trường “Tài khoản ngân hàng”
– Bổ sung thêm chức năng Gửi mail cho Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
– Lập hóa đơn => Bảng kê hàng hóa nạp vào: Bổ sung thêm trường Người mua hàng (yêu cầu của công ty RichBrand)
– Fix một số lỗi khác

————————————————————

Ngày 02/03/2020, phiên bản 3.0.1.2

– Bổ sung chức năng quản lý Hóa đơn mua hàng
– Bổ sung mẫu hóa đơn trong lĩnh vực kinh doanh xe (mẫu 1 VAT và mẫu nhiều VAT)
– Bổ sung chức năng chọn hóa đơn chờ ký cho nghiệp vụ Thay thế hóa đơn
– Bổ sung chức năng tạo nhiều mail khi xuất hóa đơn từ file excel
– Bổ sung chức năng “Sao chép hóa đơn”
– Bổ sung thêm biểu đồ Doanh thu theo khách hàng
– Fix một số lỗi

————————————————————

Ngày 14/02/2020, phiên bản 3.0.1.1

1. Bổ sung mẫu hóa đơn đăng kiểm xe cơ giới
2. Bổ sung mẫu hóa đơn kinh doanh xăng dầu
3. Bổ sung thêm chức năng “Sao chép mẫu hóa đơn” (chỉ áp dụng cho mẫu hóa đơn đã tạo theo quy trình mới)
4. Bổ sung thêm chức năng gửi email thông báo hết hạn gói dịch vụ
5. Fix một số lỗi khác

————————————————————

Ngày 06/02/2020, phiên bản 3.0.0.20

1. Bổ sung mẫu hóa đơn Bất Động Sản
(Hiện tại mới bổ sung mẫu trên V3, những đơn vị đang dùng mẫu BĐS từ V2 chưa chuyển được lên V3 ngay)
2. Trên lưới kê khai hóa đơn => tăng thêm số lượng hiển thị thập phân từ 5=>9 (0.00000=>0.000000000)
3. Báo cáo chi tiết hàng hóa dịch vụ (BC02DN/BC-iHOADON) bổ sung thêm cột “Người mua hàng”, xuất báo cáo có thể lọc theo Người xuất hóa đơn
4. Tối ưu lại cơ chế xuất Báo cáo
5. Gộp chung Số tài khoản và Tên ngân hàng = Tài khoản ngân hàng (Form: Hoàn thiện thông tin đăng ký, Thông tin đơn vị, Thêm mới khách hàng)
6. Sửa lỗi hiển thị sai đơn vị tiền tệ trong email gửi hóa đơn khách hàng
7. Sửa lỗi tự động nhảy số (đơn giá, thành tiền, tiền thuế, tổng tiền) khi lăn chuột hoặc di chuyển mũi tên <>
8. Bổ sung thêm email liên hệ của đơn vị vào user quản trị có tên đăng nhập = MST
9. Fix một số lỗi khác

————————————————————

Ngày 28/12/2019, phiên bản 3.0.0.18

1. Update chức năng phân quyền user xuất hóa đơn theo mẫu Hóa đơn.
2. Bổ sung thêm chức năng trình ký hóa đơn.
3. Bổ sung thêm Kho hàng hóa dịch vụ.
4. Bổ sung thêm cột Số vận đơn hiển thị trên Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (01_1/GTGT).
5. Fix một số lỗi.

————————————————————

Ngày 16/12/2019, phiên bản 3.0.0.17

1. Liên quan tạo Mẫu hóa đơn
– Thiết lập thêm định dạng chữ trên mẫu hóa đơn (Cỡ chữ, màu chữ, font chữ…).
– Bảng hàng hóa trên mẫu hóa đơn: Bổ sung thêm chức năng chỉnh sửa độ rộng các cột hàng hóa
2. Bỏ chọn Tỉnh/Thành khi thực hiện xuất bộ TBPH (mặc định lấy theo địa chỉ ĐKKD của đơn vị)
3. Nghiệp vụ xử lý hóa đơn
– Thay đổi lại giao diện và quy trình tạo biên bản xử lý hóa đơn (Bổ sung thêm biên bản ký điện tử bên bán và bên mua hàng)
– Cho phép đính kèm biên bản sau khi xuất hóa đơn xử lý
4. Fix một số lỗi

————————————————————

Ngày 18/11/2019, nâng cấp chức năng tạo mẫu hóa đơn

Theo đó, phần mềm cho phép người dùng trực tiếp chỉnh sửa/thiết kế mẫu hóa đơn. Chức năng này thay đổi hoàn toàn so với phiên bản trước về cấu trúc, tạo lập, ảnh nền, logo… Cho phép người sử dụng được quyền chủ động tạo mẫu hóa đơn và nhà cung cấp sẽ không kiểm soát và không hỗ trợ cập nhật ngược. Do đó, người dùng cần phải kiểm tra kỹ mẫu hóa đơn trước khi lập Thông báo phát hành.

————————————————————

Ngày 27/10/2019, phiên bản 3.0.0.15

1. Bổ sung chức năng gửi đến nhiều mail cho bên mua hàng – Giữa các email gửi cách nhau với dấu chấm phẩy ( ; )
2. Bổ sung mẫu Song ngữ trong nội dung mail gửi hóa đơn bên mua hàng
3. Fix chức năng Thay đổi thông tin bên mua hàng khi Lập hóa đơn=> hệ thống tự động update vào Danh mục khách hàng.
4. Cập nhật lại Danh mục cơ quan thuế.
5. Bổ sug thêm tính năng bên bán chọn được số tài khoản ngân hàng khi xuất hóa đơn.
6. Fix các nội dung khác.
7. Bổ sung thêm phiên bản English language

————————————————————

Ngày 14/09/2019, phiên bản 3.0.0.14

1. Bổ sung tiện ích xuất hóa đơn cho người mua hàng qua điện thoại.
– Trên hóa đơn trong phần nội dung người mua ký hóa đơn thêm text “BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI”
2. Sửa lại chức năng lấy lại Mật khẩu iHOADON:
– User chưa cập nhật địa chỉ Email: khi lấy lại mật khẩu, hệ thống thực hiện gửi mail xác nhận về mail của đơn vị đã đăng ký tài khoản.
– User thêm mới, yêu cầu nhập email khi tạo tài khoản.
3. Bổ sung chức năng xuất hóa đơn theo: Lô, Nước sản xuất (Quốc gia) và Hạn sử dụng
4. Bổ sung cột Số đơn vận và Tên tàu trong cấu hình để nạp hóa đơn từ excel.
5. Bổ sung tính năng “Tính lại STT” trên lưới kê khai. Cụ thể:
– Trước Xóa dòng thì mới tính lại STT, giờ bổ sung: Xóa trắng 01 STT hệ thống cũng tự động đếm lại STT của các dòng khác (bỏ qua dòng bị xóa)
6. Fix một số lỗi

————————————————————

Ngày 20/08/2019, phiên bản 3.0.0.13

– Xuất hóa đơn từ file excel: Bổ sung thêm cấu hình hiển thị cột chức năng trong file nạp excel.
– Bổ sung thêm chức năng gửi email cho nhiều hóa đơn
– Bổ sung thêm Hình thức kê khai: Trực tiếp và khấu trừ (Phục vụ cho đơn vị xuất hóa đơn theo cả hai hình thức trên)
– Bổ sung thêm kỳ kê khai khi cập nhật thông tin đơn vị

————————————————————

Ngày 08/08/2019, phiên bản 3.0.0.12

– Update Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
– Update mẫu hóa đơn (Thay đổi mẫu mới)
– Bổ sung thêm chức năng xem lại file đính kèm
– Tính lại Số thứ tự khi thực hiện xóa dòng trên lưới kê khai hóa đơn
– Bổ sung thêm tính năng “Thêm nhiều dòng” trên lưới kê khai hóa đơn
– Bổ sung thêm tính năng “ tải hóa đơn trạng thái Chờ ký, ghi tạm” cho form Xử  lý hóa đơn
– Thay đổi lại mẫu Biên bản thu hồi, biên bản hủy hóa đơn
– Bổ sung thêm chức năng lấy thông tin Doanh nghiệp khi nhập MST

————————————————————

Ngày 11/07/2019, phiên bản 3.0.0.10

– Bổ sung thêm chức năng xuất hóa đơn Logistic
– Bổ sung thêm chức năng xuất hóa đơn Chiết khấu trên từng mặt hàng
– Thêm biên bản hủy hóa đơn
– Bổ sung thêm chức năng tính ngược đơn giá, tiền thuế khi nhập Tổng tiền và VAT
– Thêm chức năng xuất file Danh sách hàng hóa.
– Sửa file nạp dữ liệu Danh mục hàng hóa
– Fix một số lỗi
– Tối ưu lại cơ chế lấy Danh mục hàng hóa, Đối tượng xuất hóa đơn Trên form Lập hóa đơn.

————————————————————

Ngày 26/06/2019, phiên bản 3.0.0.9

– Bổ sung thêm chức năng quên mật khẩu cho user
– Bổ sung thêm chức năng xem và un chuyển đổi nhiều hóa đơn
– Bổ sung thêm chức năng tải file hóa đơn (Hóa đơn ghi tạm, chờ ký)
– Thêm biên bản Điều chỉnh hóa đơn sai sót
– Sửa chức năng xuất Thông báo phát hành
– Bổ sung thêm chức năng Tải mẫu hóa đơn
– Sửa file nạp dữ liệu Danh mục hàng hóa + fix một số lỗi.

————————————————————

Ngày 27/02/2019, phiên bản 3.0.0.6

– Cho phép cấu hình ẩn/hiện loại tiền sau số tiền bằng số (Ví dụ 3.000 USD)
– Cho phép cấu hình ẩn/hiện ký tự % sau loại thuế suất (đối với mẫu có cột thuế suất cho từng mặt hàng)
– Chức năng chọn hóa đơn chờ ký khi điều chỉnh thay thế
– Hóa đơn nhiều trang
– Báo cáo chi tiết hàng hóa dịch vụ đã xuất
– Fix một số lỗi

————————————————————

Ngày 13/03/2019, phiên bản desktop 2.0.1.8

– Cho phép các đơn vị cấu hình để gửi hóa đơn điện tử từ email của EFY Việt Nam hoặc từ mail của đơn vị (gmail, yahoo, mail tên miền của doanh nghiệp)
– Fix một số lỗi

————————————————————

Ngày 16/01/2019, phiên bản desktop 2.0.1.7

– Chức năng xem hóa đơn trước khi xuất
– Điều chỉnh ngày hóa đơn chờ ký
– Bổ sung báo cáo chi tiết hàng hóa dịch vụ
– Cho phép sửa tiền thuế, tổng tiền ở form lập hóa đơn
– Fix một số lỗi

————————————————————

Ngày 03/01/2019, phiên bản desktop 2.0.1.6

– Chức năng nhắc việc (số lượng hóa đơn chờ ký, hóa đơn chưa gửi khách hàng, hóa đơn ký lỗi, nhắc báo cáo BC26)
– Fix một số lỗi