5Ngày 04/07/2020, phiên bản 1.3.0.20

Nâng cấp hệ thống giao dịch điện tử BHXH theo QĐ 505/2020 của BHXH Việt Nam, nội dung chỉnh sửa liên quan đến:

– Tab Thông tin NLĐ, NTG
– Tab Phụ lục TV HGĐ
– Lưới kê khai các thủ tục
– File mẫu nạp dữ liệu NLĐ, NTG
– File mẫu các thủ tục

——————————————————–

Ngày 03/06/2020, phiên bản 1.3.0.19

Bổ sung các thủ tục:

– 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (người lao động có thời hạn ở nước ngoài)
– 606: Hoàn trả tiền đã đóng đối với các đơn vị tỉnh (hồ sơ giấy)
– 606a: Hoàn trả tiền đã đóng đối với các đơn vị tỉnh
– 600c: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
– 600d: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19

——————————————————–

Ngày 21/10/2019, phiên bản 1.3.0.9

Nội dung thay đổi:

– Nâng cấp biểu mẫu D02-TS trên hệ thống GDĐT
+ Bổ sung thêm thẻ để xác định có giảm chết hay không (CoGiamChet)
+ Bổ sung thêm thẻ: NgayChet
– Chỉnh sửa một số nội dung mẫu M01B-HSB Thủ tục xét duyệt chế độ chính sách

——————————————————–

Ngày 16/09/2019, phiên bản 1.3.0.7

Nội dung nâng cấp:

Bổ sung một số trường thông tin trong hồ sơ Xét duyệt chế độ Ốm đau, Thai sản, Dưỡng sức theo Vanspec ngày 05/09/2019
– Phần I:
+ Bổ sung thêm combobox để “lựa chọn có gửi kèm hồ sơ giấy hay không gửi HS giấy”.
+ Bổ sung thêm textbox nhập lý do giải trình (Lý do giải trình đối với hồ sơ chậm)
+ Bỏ cột Chỉ tiêu xác định điều kiện
– Phần II: Bổ sung cột Từ ngày giải quyết trước

——————————————————–

Ngày 03/09/2019, phiên bản 1.3.0.6

Nội dung cập nhật: cập nhật hồ sơ ĐIỆN TỬ xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức theo mẫu M01B-HSB cho các đơn vị thuộc địa bàn Hà Nội; Chỉnh sửa file tempt mẫu D02-TS

——————————————————–

Ngày 15/08/2019, phiên bản 1.3.0.5

Nội dung nâng cấp: Thay mới màn hình đăng nhập; Bổ sung chức năng Lấy và nạp file mẫu cho hồ sơ xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức; Bổ sung cột Nội dung giải trình đối với hộ sơ xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức nộp chậm muộn.