Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

eBHXH phiên bản 1.3.0.40 ngày 17/05/2021: – Bổ sung danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh:+ 79-669: Bệnh viện đa khoa Tam Anh Thành phố Hồ Chí Minh.+ 79-627: Trung tâm Y tế quận Thủ Đức. – Sửa...
Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.14 – Cơ chế xuất âm đối với tài khoản ngoại bảng Hệ thống cho phép thiết lập xuất âm riêng đối với các tài khoản ngoại bảng.Để thực hiện, vào “Thiết lập – Thiết lập tham số kế toán – Hàng tồn kho”. –...
Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Thông tin cập nhật hóa đơn điện tử iHOADON

Ngày 15/04/2021, version 3.0.1.8: Nội dung 1: Chức năng nạp bảng kê hàng hóa khi lập hóa đơn: Tối ưu tốc độ khi nạp trên 1.000 dòng hàng hóa Nội dung 2: Nạp nhiều HĐ từ file excel: Bổ sung chức năng “Ghi tạm” Nội dung 3: Bổ sung chức năng tải hóa đơn định dạng PDF Nội...
Những điều cần biết về cổng từ an ninh

Những điều cần biết về cổng từ an ninh

Khi lắp một hệ thống cổng từ an ninh (EAS) nếu không nắm rõ nguyên lý hoạt động của cổng từ thì có thể mắc sai lầm gây lãng phí tiền bạc. Vì thế khi có ý định lắp cổng từ an ninh người dùng nên tìm hiểu một chút về cổng từ. 1. Sử dụng công nghệ tần số vô tuyến RF hay...