Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

Thông tin cập nhật I-VAN eBHXH

eBHXH phiên bản 1.3.0.40 ngày 17/05/2021: – Bổ sung danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh:+ 79-669: Bệnh viện đa khoa Tam Anh Thành phố Hồ Chí Minh.+ 79-627: Trung tâm Y tế quận Thủ Đức. – Sửa...