Thông tin cập nhật AccountingSuite

Thông tin cập nhật AccountingSuite

Điểm mới trong phiên bản 2.2.16 – Thiết lập kỳ kê khai thuế GTGT Kỳ kê khai thuế GTGT được thiết lập theo Tháng hoặc theo Quý.Để thực hiện điều này, hãy sử dụng menu “Thiết lập – Chính – Thuế GTGT”. – Khấu trừ khoản ứng trước trong...