Nhằm nâng cao tính bảo mật, mã hóa của chữ ký số, SmartSign xin trân trọng thông báo:

  • Kể từ ngày 01/08/2020, chúng tôi sẽ cấp Chứng thư số mới theo quy chuẩn SHA256, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 06/2015/TT-BTTT của Bộ TT&TT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định 130/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
  • Thời hạn Chứng thư số SHA256 này được Bộ Thông Tin và Truyền Thông – Trung Tâm Chứng Thực Điện Tử Quốc Gia (NEAC) cấp từ ngày 19/05/2020 đến hết ngày 19/05/2025. Vui lòng tham khảo tại: https://rootca.gov.vn/ (mục Chứng thư số của Smartsign).
  • Chúng tôi sẽ ngừng cấp Chứng thư số SHA1 kể từ ngày 1/11/2021.

Tất cả token SmartSign ver 1.x sẽ vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường cho đến khi hết hạn token, khi gia hạn dịch vụ sẽ cấp đổi token mới.